Termoelektryczne lodówki SHIVAKI bazujące na module Peltiera

Zasada pracy lodówki termoelektrycznej SHIVAKI

Podstawą działania lodówki termoelektrycznej SHIVAKI są dwa efekty zachodzące w konstrukcji chłodzenia Peltiera:

1) Efekt przekształcenia ciepła w elektryczność w przewodnikach.

2) Efekt bezpośredniego nagrzewania i chłodzenia spoin dwóch przewodników prądem przejściowym. Lodówki termoelektryczne SHIVAKI cechuje szereg specyficznych zalet, dzięki którym w niektórych dziedzinach działalności człowieka, lodówki te nie mają żadnej konkurencji. Wśród tych zalet należy wyróżnić nadzwyczaj skromne gabaryty elementów termicznych, ich wysoką niezawodność uwarunkowaną prostotą konstrukcji, zdolność wydajnej pracy w warunkach znaczącego przyspieszenia/przeładowania. W odróżnieniu od agregatów lodówkowych sprężeniowych i absorpcyjnych, elementy termiczne bez skomplikowanych konstrukcji zachowują zdolność do pracy przy przewrocie fazowym, a także w stanie nieważkości.

Efekt Peltiera

Schematyczne przedstawienie elementów Peltiera

1) Zimny łącznik ciekłego metalu, 2) Gorący łącznik ciekłego metalu, 3+4) Element podłużny ze stopowanego materiału półprzewodnikowego. Do osiągnięcia wymaganej mocy chłodzenia należy połączyć kilka elementów w jeden blok chłodzenia Peltiera. Efekt Peltiera jest jednym z trzech efektów termoelektrycznych; opisuje on osiąganie różnicy temperatur za pośrednictwem prądu elektrycznego. Obydwa się to, kiedy dwa różne metale (lub półprzewodniki) połączone są ze sobą w dwóch miejscach i przepływa przez nie prąd elektryczny. Prąd powoduje przewodzenie ciepła z jednego miejsca styku do drugiego w zależności od mocy prądu oraz kierunku (zwrotu) prądu. Efekt ten znajduje zastosowanie techniczne w urządzeniach chłodniczych Peltiera.

Jean Peltier opublikował swoje odkrycie już w 1834 roku. W latach 60-tych i 70-tych trwały intensywne badania nad materiałami o dodatkowych właściwościach termoelektrycznych. Między innymi zakaz stosowania czynników chłodniczych zawierających chloropochodne węglowodorów (CFCs) stanowił impuls do badań, ponieważ do tego chłodzenia nie wykorzystywano ani cieczy, ani gazów, lecz tylko półprzewodniki.

Product-Registration.EU

Product-Registration.EU

 Imię