AKCJE

Jakość europejska

Szczegółowy opis akcji: Jakość europejska

1. Nazwa i treść Programu.

1.1. Nazwa Programu: "JAKOŚĆ EUROPEJSKA". 1.2. Treść Programu: Organizator ponosi odpowiedzialność przed Uczestnikiem Programu za zapewnienie: - konsultacji on-line w sieci przez Internet w kwestiach dotyczących eksploatacji towaru zakupionego u Organizatora Programu, - udostępnienie wersji elektronicznej katalogu produktów Organizatora; -na życzenie Uczestnika przekazanie informacji o adresach najbliższych punktów sprzedaży - informacja elektroniczna o nowych typach towarów, - o przeprowadzanych Akcjach związanych ze sprzedawanymi towarami. 

2. Informacje o organizatorze Programu.

Nazwa: TV GROUP

3. Terminy obowiązywania Programu.

3.1. Termin obowiązywania Programu: od momentu zakupu towaru przez Uczestnika Programu oraz przez cały okres użytkowania towaru. 4. Terytorium obowiązywania Programu. 4.1. Program obowiązuje na terytorium Ukrainy, na którym sprzedawane są Towary. 5. Opis cech towarów pozwalających na określenie związku pomiędzy towarem i obowiązującym Programem. 5.1. Towarem są wszystkie modele telewizorów; odkurzaczy, lodówek, zamrażarek.

Подробнее: Jakość europejska

Product-Registration.EU

Product-Registration.EU

 Imię